OOH_II_low

Sommertogt med Oceans of Hope 2019 - skal du med ...

News Mar 6, 2019, by

Sommertogt med Oceans of Hope 2019 - skal du med ...

 Oceans of Hope skal på sommertogt fra 15. juli til 30. august og hvis du har sclerose, har du mulighed for at deltage som aktivt besætningsmedlem på en del af turen.

Vi starter og slutter turen i Skovshoved og sejler i danske farvande, men skal også til Scotland (Aberdeen og Edinburgh). Båden er i år en del af et forskningsprojekt, så i tre uger af august er der derfor et begrænset antal pladser. Til gengæld sejler vi i seks uger mod kun fire uger de andre år, så der vil være ligeså mange pladser som tidligere år.

Besætningen består typisk af 10 personer, inklusiv skipper og 2 matroser. Som deltager, er du en del af en aktiv besætning, hvor vi deles om alle opgaver ombord – sejlads, madlavning, indkøb, rengøring, skrivning af blog mm. Og så har vi det i øvrigt helt fantastisk dejligt.

Prisen for deltagelse er 200, kr/døgn, som dækker udgifter til forplejning, havnepenge og andre udgifter til båden. Du er selv ansvarlig for transport til og fra det sted du skal på- og afmønstre.

For ansøgningsskema mm skal du sende mail til: oohdrc2017@sailingsclerosis.com

Deadline for tilmelding er d. 23. marts.

NB - du vil finde mere info om togtet her på siden og på Facebook i nær fremtid

This article was written by